Lubię pisać. Kartka papieru. Pióro. Nikogo wokół. Nadzieja. Tylko Twoje myśli I chęć uporządkowania tego, co starasz się zapamiętać. Esencja. Wszystko, czego świat jeszcze nie wie. Tylko Bóg.

Piszę dzienniki od 20 lat. Dzięki nim mój syn pewnego dnia pozna, kim jestem naprawdę.

Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy – mnie.

I like to write. Sheet of paper. Pen. Nobody around. Hope. Only your thoughts and willingness to organize what you are trying to remember. Essence. Everything the world does not know yet. Only God.

I’ve been writing journals for 20 years. Thanks to them my son will one day know who I really was.

Happy anniversary –  to me.