…Daniel Kluska, autor tekstów i muzyki na krążku Więcej niż muzyka, oferuje słuchaczom płytę bardzo subtelną i łagodną (…). Jak sam mówi o płycie , album jest zbiorem utworów, które pisał przez lata, tak więc jego muzyka dorastałą razem z nim. Płyta przekazuje słuchaczowi doświadczenia autora z Bogiem w sposób bardzo niewymuszony, ale zarazem jasny. (…) Na płycie nie słychać buntu, brak na niej wszelkiego rodzaju gwałtowności i to wydaje się być jej przekazem.
Daniel Kluska w swojej muzyce jest bardzo liryczny, używa poetyckich porównań i  inspiruje do szukania prawdziwego pokoju tylko w Bogu. Płytę muzyk zadedykował ojcu, z którym  kiedyś łączyła go trudna relacja a dzisiaj budują ją na nowym fundamencie. Ta płyta to świadectwo życia, dowód na to, że Bóg chce dla nas jak najlepiej…